ภาษาไทย

ซึ่งเป็นที่ยอมรับ

ADJ

ภาษาอังกฤษ accepted

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ canonical

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ canonic

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ซึ่งเป็นที่ยอมรับ
  • ซึ่งเป็นที่ยอมรับ
  • ซึ่งเป็นที่ยอมรับ

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "ซึ่งเป็นที่ยอมรับ ภาษาอังกฤษ?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"