ภาษาไทย

ซึ่งเป็นที่ยอมรับ

ADJ

ภาษาอังกฤษ accepted

ภาษาอังกฤษ canonical

ภาษาอังกฤษ canonic

 ภาพประกอบ

  • ซึ่งเป็นที่ยอมรับ ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นที่ยอมรับ แปลว่า accepted ประเภท ADJ หมวด ADJ
  • ซึ่งเป็นที่ยอมรับ ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นที่ยอมรับ แปลว่า canonical ประเภท ADJ หมวด ADJ
  • ซึ่งเป็นที่ยอมรับ ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นที่ยอมรับ แปลว่า canonic ประเภท ADJ หมวด ADJ

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

a night accepted adrift adult Afghan after-part annals announce announcer antagonist at present be accepted

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ซึ่งเป็นที่ยอมรับ"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"