ภาษาอังกฤษ

canonical

ADJ

แปลว่า ซึ่งเป็นที่ยอมรับ

Posted on by Admin

แปลว่า ที่เกี่ยวกับหลักทางศาสนา

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • canonical
  • canonical

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "canonical"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"