ภาษาไทย

ที่เกี่ยวกับหลักทางศาสนา

ADJ

ภาษาอังกฤษ canonical

ภาษาอังกฤษ canonic

 ภาพประกอบ

  • ที่เกี่ยวกับหลักทางศาสนา ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่เกี่ยวกับหลักทางศาสนา แปลว่า canonical ประเภท ADJ หมวด ADJ
  • ที่เกี่ยวกับหลักทางศาสนา ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่เกี่ยวกับหลักทางศาสนา แปลว่า canonic ประเภท ADJ หมวด ADJ

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

canonical category change to chase chemical chemicals close column competitor crate curl

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ที่เกี่ยวกับหลักทางศาสนา"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"