ภาษาไทย

ซึ่งมีการสื่อสารระหว่างกัน, ซึ่งมีการทำงานร่วมกัน

ADJ

ภาษาอังกฤษ interactive

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ซึ่งมีการสื่อสารระหว่างกัน, ซึ่งมีการทำงานร่วมกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "ซึ่งมีการสื่อสารระหว่างกัน, ซึ่งมีการทำงานร่วมกัน ภาษาอังกฤษ?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"