ภาษาอังกฤษ

interaction

N

แปลว่า ปฏิสัมพันธ์

ตัวอย่าง กลุ่มทางสังคมคือการที่บุคคลมารวมกันโดยมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด

Posted on by Admin

แปลว่า ปฏิกิริยา, การมีปฏิสัมพันธ์, การสื่อสารระหว่างกัน, การทำงานร่วมกัน

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • interaction
  • interaction

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "interaction แปลว่า?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"