ภาษาอังกฤษ

interactive

ADJ

แปลว่า ซึ่งมีการสื่อสารระหว่างกัน, ซึ่งมีการทำงานร่วมกัน

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • interactive

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "interactive แปลว่า?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"