ภาษาไทย

ซึ่งปกคลุมด้วยหญ้า

ADJ

ภาษาอังกฤษ grassy

Posted on by Admin

N

ภาษาอังกฤษ grassed

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ซึ่งปกคลุมด้วยหญ้า
  • ซึ่งปกคลุมด้วยหญ้า

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ซึ่งปกคลุมด้วยหญ้า"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"