EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

grassy shore

N

แปลว่า ชายเฟือย

ตัวอย่าง ครูคัดเรือเข้าหาฝังทิ่มหัวเรือแทรกเข้าไปในระหว่างชายเฟือย

เพิ่มเติม ริมน้ำที่มีหญ้ารกๆ หรือมีไม้น้ำปกคลุม

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ชายเฟือย หมายถึง:

  1. น. ริมนํ้าที่มีหญ้ารก ๆ หรือมีไม้นํ้าปกคลุม; ที่ที่สะดวก, ที่ที่ง่าย, เช่น หากินตามชายเฟือย.

 ภาพประกอบ

  • grassy shore แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ grassy shore แปลว่า ชายเฟือย ประเภท N ตัวอย่าง ครูคัดเรือเข้าหาฝังทิ่มหัวเรือแทรกเข้าไปในระหว่างชายเฟือย เพิ่มเติม ริมน้ำที่มีหญ้ารกๆ หรือมีไม้น้ำปกคลุม หมวด N

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "grassy shore"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"