ภาษาอังกฤษ

grassroots

N

แปลว่า สามัญชน, ประชาชน, คนธรรมดา

Posted on by Admin

ADJ

แปลว่า ระดับสามัญชน, ระดับธรรมดา

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • grassroots
  • grassroots

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "grassroots"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"