ภาษาไทย

จัดอยู่ใน, รวมไว้ใน

PHRV

ภาษาอังกฤษ bring under

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • จัดอยู่ใน, รวมไว้ใน

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "จัดอยู่ใน, รวมไว้ใน"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"