ภาษาอังกฤษ จัดการ, จัดการ (โดยเฉพาะกับสถานการณยุ่งยากเพราะขาดแคลนบางสิ่งเช่น ทรัพย์สมบัติ, เงิน)

ดูเนื้อหาของทั้ง 2 คำ ตามด้านล่าง

ภาษาไทย

จัดการ

PHRV

ภาษาอังกฤษ carry on

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ tee up

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ fix up

Posted on by Admin

VT

ภาษาอังกฤษ hack

Posted on by Admin

V

ภาษาอังกฤษ manage

ตัวอย่าง คุณรออยู่นี่ก่อน เดี๋ยวผมไปจัดการเรื่องเอกสารก่อนนะ

เพิ่มเติม ทำให้เป็นดังต้องการ

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย จัดการ หมายถึง:

  1. ก. สั่งงาน, ควบคุมงาน, ดําเนินงาน.

ภาษาไทย

จัดการ (โดยเฉพาะกับสถานการณยุ่งยากเพราะขาดแคลนบางสิ่งเช่น ทรัพย์สมบัติ, เงิน)

VT

ภาษาอังกฤษ manage

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย จัดการ หมายถึง:

  1. ก. สั่งงาน, ควบคุมงาน, ดําเนินงาน.

 ภาพประกอบ

  • จัดการ
  • จัดการ
  • จัดการ
  • จัดการ
  • จัดการ (โดยเฉพาะกับสถานการณยุ่งยากเพราะขาดแคลนบางสิ่งเช่น ทรัพย์สมบัติ, เงิน)
  • จัดการ

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "จัดการ"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"