ภาษาไทย

คำแนะนำ, ข้อเสนอแนะ, การเสนอแนะ, คำปรึกษา, ข้อคิดเห็น

N

ภาษาอังกฤษ advice

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • คำแนะนำ, ข้อเสนอแนะ, การเสนอแนะ, คำปรึกษา, ข้อคิดเห็น

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "คำแนะนำ, ข้อเสนอแนะ, การเสนอแนะ, คำปรึกษา, ข้อคิดเห็น ภาษาอังกฤษ?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"