ภาษาไทย

ขุ่นเคือง, ไม่พอใจ

ADJ

ภาษาอังกฤษ off-putting

Posted on by Admin

IDM

ภาษาอังกฤษ in a huff

Posted on by Admin

PHRV

ภาษาอังกฤษ bridle up

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ bridle at

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ขุ่นเคือง, ไม่พอใจ
  • ขุ่นเคือง, ไม่พอใจ
  • ขุ่นเคือง, ไม่พอใจ
  • ขุ่นเคือง, ไม่พอใจ

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ขุ่นเคือง, ไม่พอใจ"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"