คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

off

ADV ›

แปลว่า ลดลงจาก

แปลว่า เอาออก, แยกออกมาจาก, หักออก

แปลว่า ออกจาก

แปลว่า ไม่ทำงาน, หยุดงาน

SL ›

แปลว่า ตาย

แปลว่า จากไป, ไป

PREP ›

แปลว่า ออกจาก

แปลว่า ไม่ทำงาน, หยุดงาน

แปลว่า ลดลงจาก"off" แปลว่าอะไร - EN-TH Dictionary"off" แปลว่าอะไร - EN-TH Dictionary"off" แปลว่าอะไร - EN-TH Dictionary"off" แปลว่าอะไร - EN-TH Dictionary"off" แปลว่าอะไร - EN-TH Dictionary"off" แปลว่าอะไร - EN-TH Dictionary"off" แปลว่าอะไร - EN-TH Dictionary"off" แปลว่าอะไร - EN-TH Dictionary"off" แปลว่าอะไร - EN-TH Dictionary