ภาษาไทย

กริยาช่องที่ 3 ของคำกริยา get

VT

ภาษาอังกฤษ gotten

Posted on by Admin

VI

ภาษาอังกฤษ gotten

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • กริยาช่องที่ 3 ของคำกริยา get
  • กริยาช่องที่ 3 ของคำกริยา get

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "กริยาช่องที่ 3 ของคำกริยา get"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"