ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "gotten"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  gotten

  แปลว่า กริยาช่องที่ 3 ของคำกริยา get

  ประเภท VI

  Listen to voicemalefemale
 • 2/2

  gotten

  แปลว่า กริยาช่องที่ 3 ของคำกริยา get

  ประเภท VT

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "gotten"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษแปลว่า
gnawnกริยาช่องที่ 3 ของคำกริยา gnaw
gravenกริยาช่องที่ 3 ของคำกริยา grave
eatenกริยาช่องที่ 3 ของคำกริยา eat
goneกริยาช่องที่ 3 ของคำกริยา go
wornกริยาช่องที่ 3 ของคำกริยา wear
lainคำกริยาช่องที่ 3 ของคำกริยา lie