EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

worker

N

แปลว่า ลูกจ้าง, คนงาน, กรรมกร, พนักงาน, ผู้ใช้แรงงาน

Posted on by Admin

แปลว่า ผึ้งงาน

ตัวอย่าง พวกเราเห็นผึ้งงานเป็นฝูงพากันบินมาที่รัง

เพิ่มเติม ผึ้งที่ทำหน้าที่หาน้ำหวานดอกไม้และอาหารมาที่รัง

Posted on by Admin

แปลว่า ผู้ทำงาน

Posted on by Admin

แปลว่า คน สัตว์ สิ่งของหรือเครื่องจักรที่ใช้ในการทำงาน

Posted on by Admin

แปลว่า คนงาน

ตัวอย่าง ปัญหาเดือดร้อนอย่างหนึ่งของคนงานคือการเบิกรักษาค่าเจ็บป่วย

เพิ่มเติม ผู้ทำงานโดยใช้แรงงานแลกอัตราค่าจ้าง

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • worker แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ worker แปลว่า ลูกจ้าง, คนงาน, กรรมกร, พนักงาน, ผู้ใช้แรงงาน ประเภท N หมวด N
  • worker แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ worker แปลว่า ผึ้งงาน ประเภท N ตัวอย่าง พวกเราเห็นผึ้งงานเป็นฝูงพากันบินมาที่รัง เพิ่มเติม ผึ้งที่ทำหน้าที่หาน้ำหวานดอกไม้และอาหารมาที่รัง หมวด N
  • worker แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ worker แปลว่า ผู้ทำงาน ประเภท N หมวด N
  • worker แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ worker แปลว่า คน สัตว์ สิ่งของหรือเครื่องจักรที่ใช้ในการทำงาน ประเภท N หมวด N
  • worker แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ worker แปลว่า คนงาน ประเภท N ตัวอย่าง ปัญหาเดือดร้อนอย่างหนึ่งของคนงานคือการเบิกรักษาค่าเจ็บป่วย เพิ่มเติม ผู้ทำงานโดยใช้แรงงานแลกอัตราค่าจ้าง หมวด N

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "worker"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"