ภาษาไทย

คนงาน

N

ภาษาอังกฤษ hand

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ worker

ตัวอย่าง ปัญหาเดือดร้อนอย่างหนึ่งของคนงานคือการเบิกรักษาค่าเจ็บป่วย

เพิ่มเติม ผู้ทำงานโดยใช้แรงงานแลกอัตราค่าจ้าง

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ operative

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ workman

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • คนงาน
  • คนงาน
  • คนงาน
  • คนงาน

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "คนงาน"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"