ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "word formation"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  word formation

  แปลว่า การสร้างคำ

  ตัวอย่าง คำนามผสมกับคำนามเป็นวิธีการสร้างคำในภาษาไทย

  เพิ่มเติม ระเบียบวิธีการสร้างถ้อยคำเพื่อใช้ในภาษา

  ประเภท N

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "word formation"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษแปลว่า
verbidคำที่สร้างมาจากคำกริยา
derivativeคำที่สร้างจากคำอื่น (ทางภาษาศาสตร์), คำที่กลายมา
neologizeสร้างคำศัพท์ใหม่
coinสร้าง (คำ), คิด, ประดิษฐ์
erectionการสร้าง (คำทางการ), การก่อสร้าง
coinageศัพท์ใหม่, คำที่คิดค้นขึ้นเอง, คำที่สร้างขึ้นเอง
back formationการสร้างคำจากคำอื่น (เช่น การตัด suffix จากคำอื่น)
onomatopoeiaการสร้างคำโดยการเลียนเสียงธรรมชาติ