ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "wacko"

- มีทั้งหมด 3 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/3

  wacko

  แปลว่า บ้า, ประสาท

  ประเภท SL

  Listen to voicemalefemale
 • 2/3

  wacko

  แปลว่า คนที่มีนิสัยประหลาด (คำสแลง), คนไม่เต็มบาท, คนเพี้ยน, คนพฤติกรรมแปลกจากผู้อื่น

  ประเภท N

 • 3/3

  wacko

  แปลว่า ที่มีนิสัยประหลาด (คำสแลง), ที่มีพฤติกรรมแปลกจากผู้อื่น, ซึ่งไม่อยู่กับร่องกับรอย, เพี้ยน

  ประเภท ADJ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "wacko"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษแปลว่า
wackyบ้า, ประสาท
gagaบ้า, เป็นประสาท, ไม่ปกติ
loonyบ้า, ประสาท, สติไม่ดี
crackersบ้า, ประสาท, สติไม่ดี
squirrelyบ้า, ประสาท, สติไม่ดี
loonieบ้า, เพี้ยน, ประสาท, สติไม่ดี
meshugaบ้า, เพี้ยน, ประสาท, สติไม่ดี