ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "wacky"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  wacky

  แปลว่า ประหลาด (คำสแลง), แปลก, ไม่เต็มบาท, พิลึก

  ประเภท ADJ

  Listen to voicemalefemale
 • 2/2

  wacky

  แปลว่า บ้า, ประสาท

  ประเภท SL

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "wacky"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษแปลว่า
whackyประหลาด (คำสแลง), แปลก, ไม่เต็มบาท, พิลึก
funny peculiarแปลก (คำไม่เป็นทางการ), ประหลาด, พิลึก
rumแปลกประหลาด (คำไม่เป็นทางการ), พิกล, พิลึก
wiggyแปลก (คำสแลง), ประหลาด, ชอบกล
wackoคนที่มีนิสัยประหลาด (คำสแลง), คนไม่เต็มบาท, คนเพี้ยน, คนพฤติกรรมแปลกจากผู้อื่น
wackคนนิสัยประหลาด (คำสแลง), คนที่มีพฤติกรรมแปลกจากผู้อื่น