ภาษาอังกฤษ

tap

N

แปลว่า ก๊อก

ตัวอย่าง กรุณาปิดก๊อกน้ำทุกครั้งที่ใช้เสร็จ

เพิ่มเติม เครื่องเปิดปิดน้ำจากท่อหรือภาชนะ

แปลว่า จุกขวด, เครื่องอุด

แปลว่า ก๊อกน้ำ, ก๊อก, หัวก๊อก

แปลว่า เครื่องตอกทำเกลียวตัวเมีย

แปลว่า หัวต่อไฟฟ้า

แปลว่า น้ำหรือของเหลวที่ปล่อยออกจากหัวก๊อก

แปลว่า แผ่นเหล็กที่ตอกติดกับส้นรองเท้าสำหรับเต้นแท็พ

แปลว่า การแตะเบาๆ, การตบเบาๆ, การตีเบาๆ

แปลว่า เสียงที่เกิดจากการตบเบาๆ, เสียงที่เกิดจากการตีเบาๆ, เสียงที่เกิดจากการแตะเบาๆ

VT

แปลว่า ติดหัวก๊อก

แปลว่า เคาะ, แตะเบาๆ, ตบเบาๆ, ตีเบาๆ

แปลว่า ติดเครื่องดักฟังหรือบันทึกเสียง (ที่โทรศัพท์หรืออุปกรณ์การสื่อสารอื่นๆ)

แปลว่า ปล่อยของเหลวออกจากก๊อก, ไขก๊อก, ปล่อยให้ไหลออก

แปลว่า แต่งตั้ง (มักใช้ในรูปของ passive voice), คัดเลือก

แปลว่า ใส่แผ่นหนังหรือแผ่นเหล็กที่ส้นรองเท้า

VI

แปลว่า เคาะ, แตะเบาๆ, ตบเบาๆ, ตีเบาๆ

แปลว่า เต้นแท็พ, เต้นรำโดยใช้รองเท้าเคาะพื้นเป็นจังหวะ

ความหมายในพจนานุกรมไทย ของคำที่มีความหมายคล้าย tap

 1. ก๊อก หมายถึง น. เครื่องเปิดปิดนํ้าจากท่อหรือภาชนะ, หัวก๊อก ก็เรียก. (อ. cock).

 ภาพประกอบ

 • tap แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ tap แปลว่า ก๊อก ประเภท N ตัวอย่าง กรุณาปิดก๊อกน้ำทุกครั้งที่ใช้เสร็จ เพิ่มเติม เครื่องเปิดปิดน้ำจากท่อหรือภาชนะ หมวด N
 • tap แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ tap แปลว่า จุกขวด, เครื่องอุด ประเภท N หมวด N
 • tap แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ tap แปลว่า ก๊อกน้ำ, ก๊อก, หัวก๊อก ประเภท N หมวด N
 • tap แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ tap แปลว่า เครื่องตอกทำเกลียวตัวเมีย ประเภท N หมวด N
 • tap แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ tap แปลว่า หัวต่อไฟฟ้า ประเภท N หมวด N
 • tap แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ tap แปลว่า น้ำหรือของเหลวที่ปล่อยออกจากหัวก๊อก ประเภท N หมวด N
 • tap แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ tap แปลว่า ติดหัวก๊อก ประเภท VT หมวด VT
 • tap แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ tap แปลว่า เคาะ, แตะเบาๆ, ตบเบาๆ, ตีเบาๆ ประเภท VT หมวด VT
 • tap แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ tap แปลว่า ติดเครื่องดักฟังหรือบันทึกเสียง (ที่โทรศัพท์หรืออุปกรณ์การสื่อสารอื่นๆ) ประเภท VT หมวด VT
 • tap แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ tap แปลว่า ปล่อยของเหลวออกจากก๊อก, ไขก๊อก, ปล่อยให้ไหลออก ประเภท VT หมวด VT
 • tap แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ tap แปลว่า แผ่นเหล็กที่ตอกติดกับส้นรองเท้าสำหรับเต้นแท็พ ประเภท N หมวด N
 • tap แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ tap แปลว่า แต่งตั้ง (มักใช้ในรูปของ passive voice), คัดเลือก ประเภท VT หมวด VT
 • tap แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ tap แปลว่า การแตะเบาๆ, การตบเบาๆ, การตีเบาๆ ประเภท N หมวด N
 • tap แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ tap แปลว่า เคาะ, แตะเบาๆ, ตบเบาๆ, ตีเบาๆ ประเภท VI หมวด VI
 • tap แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ tap แปลว่า เต้นแท็พ, เต้นรำโดยใช้รองเท้าเคาะพื้นเป็นจังหวะ ประเภท VI หมวด VI
 • tap แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ tap แปลว่า เสียงที่เกิดจากการตบเบาๆ, เสียงที่เกิดจากการตีเบาๆ, เสียงที่เกิดจากการแตะเบาๆ ประเภท N หมวด N
 • tap แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ tap แปลว่า ใส่แผ่นหนังหรือแผ่นเหล็กที่ส้นรองเท้า ประเภท VT หมวด VT

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

tape recorder teacher thing threaten tolerate train transmitter tribute typewriter

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "tap"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"