ภาษาอังกฤษ

summer

N

แปลว่า คิมหันต์

แปลว่า ฤดูร้อน

ตัวอย่าง อากาศฤดูร้อนเราจะร้อนอบอ้าวมากขึ้น ถ้าอยู่ในเมืองที่มีแต่ตึกรามบ้านช่อง

แปลว่า เดือนร้อน

ตัวอย่าง เดือนเมษายนเป็นเดือนร้อน

แปลว่า หน้าร้อน

ตัวอย่าง เท่าที่สังเกตดูจะพบว่าเรื่องผีมักเกิดขึ้นในหน้าร้อน ส่วนในหน้าฝน ซึ่งชาวบ้านต้องยุ่งอยู่กับการทำนา ไม่ปรากฏว่ามีเรื่องผีเกิดขึ้น

แปลว่า ฤดูร้อน, หน้าร้อน

แปลว่า ช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุด, ช่วงเวลาที่เฟื่องฟูที่สุด

แปลว่า อุสุม

VI

แปลว่า ใช้เวลาในฤดูร้อน

ADJ

แปลว่า เกี่ยวกับฤดูร้อน

VT

แปลว่า เลี้ยงสัตว์ในฤดูร้อน

ความหมายในพจนานุกรมไทย ของคำที่มีความหมายคล้าย summer

 1. คิมหันต์ หมายถึง น. ฤดูร้อน.

 ภาพประกอบ

 • summer แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ summer แปลว่า คิมหันต์ ประเภท N หมวด N
 • summer แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ summer แปลว่า ฤดูร้อน ประเภท N ตัวอย่าง อากาศฤดูร้อนเราจะร้อนอบอ้าวมากขึ้น ถ้าอยู่ในเมืองที่มีแต่ตึกรามบ้านช่อง หมวด N
 • summer แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ summer แปลว่า เดือนร้อน ประเภท N ตัวอย่าง เดือนเมษายนเป็นเดือนร้อน หมวด N
 • summer แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ summer แปลว่า หน้าร้อน ประเภท N ตัวอย่าง เท่าที่สังเกตดูจะพบว่าเรื่องผีมักเกิดขึ้นในหน้าร้อน ส่วนในหน้าฝน ซึ่งชาวบ้านต้องยุ่งอยู่กับการทำนา ไม่ปรากฏว่ามีเรื่องผีเกิดขึ้น หมวด N
 • summer แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ summer แปลว่า ฤดูร้อน, หน้าร้อน ประเภท N หมวด N
 • summer แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ summer แปลว่า ช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุด, ช่วงเวลาที่เฟื่องฟูที่สุด ประเภท N หมวด N
 • summer แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ summer แปลว่า อุสุม ประเภท N หมวด N
 • summer แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ summer แปลว่า ใช้เวลาในฤดูร้อน ประเภท VI หมวด VI
 • summer แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ summer แปลว่า เกี่ยวกับฤดูร้อน ประเภท ADJ หมวด ADJ
 • summer แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ summer แปลว่า เลี้ยงสัตว์ในฤดูร้อน ประเภท VT หมวด VT

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

Indian summer select sign skull slender speech spell standard starve stimulator summer solstice surround

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "summer"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"