EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

stable

N

แปลว่า คอก

ตัวอย่าง เด็กชายกำลังมองฝูงเป็ด ฝูงวัวซึ่งกำลังเดินกลับเข้าคอกเป็นทิวแถว

เพิ่มเติม ที่ล้อมขังสัตว์บางชนิด

แปลว่า คอกม้า

ตัวอย่าง ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนมากจึงตัดสินใจเปลี่ยนจากเจ้าของคอกม้ามาเป็นเกษตรกร

แปลว่า โรงม้า

แปลว่า เล้า

ตัวอย่าง เสียงไอ้โต้งโก่งคอขันขันเจื้อยแจ้วอยู่ในเล้า

เพิ่มเติม คอกสำหรับให้สัตว์เช่นเป็ดและหมูอยู่

แปลว่า คอกม้า, โรงม้า

VT

แปลว่า นำเข้าคอก, ใส่ในคอก

ADJ

แปลว่า ปึกแผ่น

ตัวอย่าง ประเทศไทยมีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นกันเป็นอันดี

แปลว่า มั่นคง, แน่วแน่, ไม่เปลี่ยนแปลง

แปลว่า คงรูป, อยู่ตัว, คงตัว

ความหมายในพจนานุกรมไทย ของคำที่มีความหมายคล้าย stable

  1. คอก หมายถึง น. ที่ล้อมขังสัตว์บางชนิด เช่น วัว ควาย ม้า หมู, โดยปริยายหมายถึงสิ่งที่คล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น คอกพยาน; (ถิ่น-พายัพ) คุก, เรือนจํา. ว. ลักษณะของแขนที่พิการเหยียดตรงไม่ได้ เรียกว่า แขนคอก.

 ภาพประกอบ

  • stable แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ stable แปลว่า คอก ประเภท N ตัวอย่าง เด็กชายกำลังมองฝูงเป็ด ฝูงวัวซึ่งกำลังเดินกลับเข้าคอกเป็นทิวแถว เพิ่มเติม ที่ล้อมขังสัตว์บางชนิด หมวด N
  • stable แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ stable แปลว่า คอกม้า ประเภท N ตัวอย่าง ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนมากจึงตัดสินใจเปลี่ยนจากเจ้าของคอกม้ามาเป็นเกษตรกร หมวด N
  • stable แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ stable แปลว่า นำเข้าคอก, ใส่ในคอก ประเภท VT หมวด VT
  • stable แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ stable แปลว่า โรงม้า ประเภท N หมวด N
  • stable แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ stable แปลว่า เล้า ประเภท N ตัวอย่าง เสียงไอ้โต้งโก่งคอขันขันเจื้อยแจ้วอยู่ในเล้า เพิ่มเติม คอกสำหรับให้สัตว์เช่นเป็ดและหมูอยู่ หมวด N
  • stable แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ stable แปลว่า ปึกแผ่น ประเภท ADJ ตัวอย่าง ประเทศไทยมีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นกันเป็นอันดี หมวด ADJ
  • stable แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ stable แปลว่า มั่นคง, แน่วแน่, ไม่เปลี่ยนแปลง ประเภท ADJ หมวด ADJ
  • stable แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ stable แปลว่า คอกม้า, โรงม้า ประเภท N หมวด N
  • stable แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ stable แปลว่า คงรูป, อยู่ตัว, คงตัว ประเภท ADJ หมวด ADJ

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

be stable salted select sign skull slender speech spell standard starve stimulator surround

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "stable"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"