ภาษาอังกฤษ

something that is eye catching

N

แปลว่า เป้าสายตา

ตัวอย่าง การแต่งตัวของเธอแบบนี้เดินไปที่ไหนก็เป็นเป้าสายตาของคนที่นั่น

เพิ่มเติม เป็นที่เพ่งเล็ง

ความหมายในพจนานุกรมไทย ของคำที่มีความหมายคล้าย something that is eye catching

  1. เป้าสายตา หมายถึง น. บุคคลหรือสิ่งที่เป็นที่เพ่งเล็งหรือสนใจของผู้อื่น เช่น คนงามย่อมเป็นเป้าสายตาของใคร ๆ.

 ภาพประกอบ

  • something that is eye catching แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ something that is eye catching แปลว่า เป้าสายตา ประเภท N ตัวอย่าง การแต่งตัวของเธอแบบนี้เดินไปที่ไหนก็เป็นเป้าสายตาของคนที่นั่น เพิ่มเติม เป็นที่เพ่งเล็ง หมวด N

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

catching eye select sign skull speech spell standard starve stimulator surround that is to say

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "something that is eye catching"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"