EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

saddle

N

แปลว่า อาน

ตัวอย่าง เขาส่งแฮนด์รถจักรยานให้หล่อนรับมาขึ้นคร่อมอานรถจักรยาน แล้วถีบออกไป

เพิ่มเติม เครื่องรองนั่งบนหลังสัตว์พาหนะ หรือยานพาหนะบางชนิด

แปลว่า เนื้อส่วนสันหลัง

แปลว่า อานรถ

ตัวอย่าง เขานั่งบนอานรถ ออกแรงปั่นจักรยานจนตัวโก่ง

แปลว่า อานม้า, อาน, อานจักรยาน

แปลว่า อานม้า

ตัวอย่าง เขากำลังทำความสะอาดอานม้าอันใหม่อยู่

VI

แปลว่า ขี่บนหลังสัตว์ (เช่น ขี่ม้า)

VT

แปลว่า ใส่อาน (เช่น ใส่อานม้า)

ความหมายในพจนานุกรมไทย ของคำที่มีความหมายคล้าย saddle

  1. อาน หมายถึง น. เครื่องรองนั่งบนหลังสัตว์พาหนะหรือยานพาหนะบางชนิด เช่น อานม้า อานรถจักรยาน.

 ภาพประกอบ

  • saddle แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ saddle แปลว่า อาน ประเภท N ตัวอย่าง เขาส่งแฮนด์รถจักรยานให้หล่อนรับมาขึ้นคร่อมอานรถจักรยาน แล้วถีบออกไป เพิ่มเติม เครื่องรองนั่งบนหลังสัตว์พาหนะ หรือยานพาหนะบางชนิด หมวด N
  • saddle แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ saddle แปลว่า เนื้อส่วนสันหลัง ประเภท N หมวด N
  • saddle แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ saddle แปลว่า อานรถ ประเภท N ตัวอย่าง เขานั่งบนอานรถ ออกแรงปั่นจักรยานจนตัวโก่ง หมวด N
  • saddle แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ saddle แปลว่า ขี่บนหลังสัตว์ (เช่น ขี่ม้า) ประเภท VI หมวด VI
  • saddle แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ saddle แปลว่า อานม้า, อาน, อานจักรยาน ประเภท N หมวด N
  • saddle แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ saddle แปลว่า อานม้า ประเภท N ตัวอย่าง เขากำลังทำความสะอาดอานม้าอันใหม่อยู่ หมวด N
  • saddle แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ saddle แปลว่า ใส่อาน (เช่น ใส่อานม้า) ประเภท VT หมวด VT

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

pack-saddle saddle on / upon saddle up saddle with select sign skull spell standard starve stimulator surround

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "saddle"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"