EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

robber

N

แปลว่า โจร

ตัวอย่าง เมื่อสมัยเป็นหนุ่ม เขาเป็นโจรที่คอยดักปล้นเรือสำเภาที่แล่นผ่านช่องแคบมะละกา

เพิ่มเติม ผู้ร้ายที่ลักขโมยหรือปล้นสะดมทรัพย์สินผู้อื่น

Posted on by Admin

แปลว่า โจร, คนปล้น, คนชิงทรัพย์

Posted on by Admin

แปลว่า โมษ

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย โจร หมายถึง:

  1. น. ชื่อโรคซางชนิดหนึ่ง เรียกว่า ซางโจร.

 ภาพประกอบ

  • robber แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ robber แปลว่า โจร ประเภท N ตัวอย่าง เมื่อสมัยเป็นหนุ่ม เขาเป็นโจรที่คอยดักปล้นเรือสำเภาที่แล่นผ่านช่องแคบมะละกา เพิ่มเติม ผู้ร้ายที่ลักขโมยหรือปล้นสะดมทรัพย์สินผู้อื่น หมวด N
  • robber แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ robber แปลว่า โจร, คนปล้น, คนชิงทรัพย์ ประเภท N หมวด N
  • robber แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ robber แปลว่า โมษ ประเภท N หมวด N

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "robber"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"