ภาษาอังกฤษ

really

ADV

แปลว่า เลย

ตัวอย่าง การเยียวยารักษาคอมพิวเตอร์ที่ถูกไวรัสเล่นงานนี้ไม่ใช่เรื่องสนุกเลย

เพิ่มเติม ใช้ประกอบหลังคำอื่นเพื่อเน้นให้หนักแน่น

Posted on by Admin

แปลว่า จริง

ตัวอย่าง ภาพยนตร์เรื่องนี้วิเศษจริง แต่มันทำให้ชาวบ้านเข้าใจผิดคิดว่าคอมพิวเตอร์ทำได้ทุกสิ่งทุกอย่าง

เพิ่มเติม เป็นอย่างนั้นแน่แท้ ไม่กลับเป็นอย่างอื่น เช่น ข้อนี้เป็นความจริง

Posted on by Admin

แปลว่า โดยแท้

ตัวอย่าง เขาทำงานเพื่อส่วนรวมโดยแท้

Posted on by Admin

แปลว่า จ๋อย

ตัวอย่าง ความรักของหนุ่มสาวคู่นี้กำลังหวานจ๋อย

เพิ่มเติม คำแต่งคำ เหลือง หรือ หวาน ให้รู้ว่าเหลืองหรือหวานจริงๆ

Posted on by Admin

แปลว่า เสีย

ตัวอย่าง กินเสีย จะได้รีบไป

เพิ่มเติม คำประกอบท้ายคำที่เป็นกริยาหรือวิเศษณ์ เพื่อให้เน้นความหมายหรือให้เสร็จไป

Posted on by Admin

แปลว่า แท้

ตัวอย่าง เรื่องนี้ผมเห็นสมควรแท้ให้มีการปรับเปลี่ยน

เพิ่มเติม อย่างเป็นความจริง

Posted on by Admin

แปลว่า จริงๆ

ตัวอย่าง การฉายรังสีบริเวณมดลูกขณะตั้งครรภ์ ควรกระทำเมื่อแพทย์เห็นว่าจำเป็นจริงๆ เท่านั้น

Posted on by Admin

แปลว่า แท้

ตัวอย่าง เสื้อกระโปรงชุดนี้สมกับเธอแท้ๆ

เพิ่มเติม โดยความเป็นจริง, ตามความเป็นจริง

Posted on by Admin

แปลว่า ไม่ใช่เล่น

ตัวอย่าง ความอดทนของมนุษย์นี้ช่างสูงไม่ใช่เล่น

Posted on by Admin

แปลว่า เป็นแน่แท้

ตัวอย่าง เครื่องพิมพ์เลเซอร์ทำให้ได้ผลงานพิมพ์ที่ดูดีกว่าเครื่องพิมพ์ทั่วไปเป็นแน่แท้

Posted on by Admin

แปลว่า โดยแท้จริง, โดยแท้, โดยความเป็นจริง

Posted on by Admin

แปลว่า อย่างเป็นจริงเป็นจัง

ตัวอย่าง รัฐบาลจะต้องมีมาตรการเสริมในเชิงประหยัดพลังงานต่างๆ อย่างเป็นจริงเป็นจังอีกครั้ง

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย เลย หมายถึง:

 1. ก. พ้นหรือเกินจุดที่กำหนด เช่น เลยเวลาเที่ยงไปตั้งนาน รถเลยบ้านไปแล้ว อายุเลยวัยกลางคน. ว. ใช้ประกอบหน้ากริยาแสดงว่ากระทำกริยาอีกอย่างหนึ่งต่อไป เช่น จะไปซื้อของแล้วเลยกินข้าวนอกบ้าน ผมเปียกแล้วเลยสระผมเสียด้วย; ใช้ประกอบหลังคำอื่นเพื่อเน้นความว่า ทันที, ทีเดียว, เช่น ออกจากนี่แล้วไปเลย ไม่ต้องแวะเวียนที่ไหน พอนั่งโต๊ะก็กินเลย ไม่รอใคร อายุ ๗๐ แล้วยังดูหนุ่มอยู่เลย; โดยสิ้นเชิง, แม้แต่น้อย, เช่น ไม่เชื่อเลย ไม่เห็นด้วยเลย ซื้อของจนเงินหมดกระเป๋าเลย. สัน. จึง เช่น ทำถ้วยเขาแตกเลยต้องใช้เงินเขา รถเมล์จอดพ้นป้ายไปมาก เลยต้องเดินย้อนกลับมาใหม่.

พจนานุกรมไทย จ๋อย หมายถึง:

 1. ว. ซีดเซียว, หงอยเหงา, สลด, เช่น หน้าจ๋อย.

 2. ว. คําแต่งคํา เหลือง หรือ หวาน ให้รู้ว่าเหลืองหรือหวานจริง ๆ เช่น เหลืองจ๋อย หวานจ๋อย.

พจนานุกรมไทย เสีย หมายถึง:

 1. ก. เสื่อมลงไป, ทำให้เลวลงไป, เช่น เสียเกียรติ เสียศักดิ์ศรี เสียชื่อ; สูญไป, หมดไป, สิ้นไป, เช่น เสียแขน เสียชีวิต เสียทรัพย์; ชำรุด เช่น ถนนเสีย ทางเสีย; ใช้ไม่ได้ เช่น เครื่องไฟฟ้าเสียหมดทุกอย่าง รถเสียกลางทาง; ยับเยิน, ย่อยยับ, เช่น ปีนี้ฝนแล้งจัดเรือกสวนไร่นาเสียหมด, เสียหาย ก็ว่า; บูด เช่น แกงหม้อนี้เสียหมดทั้งหม้อ, เน่า เช่น ผลไม้เข่งนี้เสียแล้ว; ไม่ดี เช่น ราขึ้น ขนมปังจึงเสียหมดทั้งแถว เธอดัดผมบ่อยเกินไป ทำให้ผมเสีย; จ่ายเงิน, ชำระเงิน, เช่น เสียภาษี เสียค่าโทรศัพท์; หมดทรัพย์สินไปเพราะการพนัน เช่น เสียไพ่ เสียม้า; ตาย เช่น เขาเสียไปหลายปีแล้ว; (โบ) ทิ้ง เช่น ที่ขวากหนามอย่าเสียเกือก. (สุภาษิตพระร่วง), เสียไฟเป่าหิ่งห้อย. (ลอ). ว. ที่ไม่ดี เช่น นิสัยเสีย น้ำเสีย; พิการ เช่น ตาเสีย ขาเสีย; บูด เช่น อย่ากินแกงเสีย จะปวดท้อง.

 2. คําประกอบท้ายกริยาหรือวิเศษณ์ เพื่อให้เน้นความหมายหรือให้เสร็จไป เช่น กินเสีย มัวไปช้าเสีย.

พจนานุกรมไทย แท้ หมายถึง:

 1. ว. ล้วน ๆ เช่น เทียนขี้ผึ้งแท้, ไม่มีอะไรเจือปน, ไม่ปลอม, เช่น ทองแท้.

พจนานุกรมไทย ไม่ใช่เล่น หมายถึง:

 1. ว. เก่ง, พิเศษกว่าธรรมดา, เช่น ฝีปากไม่ใช่เล่น เด็กคนนี้ซนไม่ใช่เล่น.

 ภาพประกอบ

 • really
 • really
 • really
 • really
 • really
 • really
 • really
 • really
 • really
 • really
 • really
 • really

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "really"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"