EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

put right

PHRV

แปลว่า ซ่อมแซม

แปลว่า แก้ไขให้ถูกต้อง

แปลว่า ทำให้รู้สึกดีขึ้น

ความหมายในพจนานุกรมไทย ของคำที่มีความหมายคล้าย put right

  1. ซ่อมแซม หมายถึง ก. แก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติมของที่ชํารุดให้กลับคืนสู่สภาพเดิม.

 ภาพประกอบ

  • put right แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ put right แปลว่า ซ่อมแซม ประเภท PHRV หมวด PHRV
  • put right แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ put right แปลว่า แก้ไขให้ถูกต้อง ประเภท PHRV หมวด PHRV
  • put right แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ put right แปลว่า ทำให้รู้สึกดีขึ้น ประเภท PHRV หมวด PHRV

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

pair pale pillow plane pointer press price printer prison proof punishment right

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "put right"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"