EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

pontoon

N

แปลว่า โป๊ะ

ตัวอย่าง คนยืนรอเรือกันอยู่เต็มโป๊ะไปหมด

เพิ่มเติม ทุ่นสำหรับทอดสะพานหรือสำหรับจอดเรือ

แปลว่า ทุ่น

ตัวอย่าง เรือชนเข้ากับทุ่นที่กลางแม่น้ำ

แปลว่า โป๊ะ, ทุ่นลอย, สะพานลอยน้ำ, แพ, ทุ่นท่าเรือ

แปลว่า เรือท้องแบน, เรือปั้นจั่น

แปลว่า เกมไพ่ชนิดหนึ่ง

ความหมายในพจนานุกรมไทย ของคำที่มีความหมายคล้าย pontoon

  1. โป๊ะ หมายถึง น. ที่สำหรับดักปลาทะเล ทำด้วยเสาไม้จริงปักเป็นวง ใช้ไม้ไผ่ทำเป็นเฝือกกรุข้างใน มีประตูตรงกลาง ข้างประตูโป๊ะใช้เสาไม้จริงปักยาวเหยียดออกไปทั้ง ๒ ข้าง เพื่อกั้นปลาให้ว่ายเลียบเลาะมาเข้าโป๊ะ เรียกว่า ปีกโป๊ะ, ลักษณนามว่า ปาก หรือ ลูก; เรียกเรือสำหรับจับปลาในโป๊ะว่า เรือโป๊ะ; ทุ่นสำหรับเทียบเรือเพื่อขนถ่ายสินค้าหรือให้คนขึ้นลง; เครื่องครอบตะเกียงเพื่อบังลมหรือบังคับแสงไฟ.

 ภาพประกอบ

  • pontoon แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ pontoon แปลว่า โป๊ะ ประเภท N ตัวอย่าง คนยืนรอเรือกันอยู่เต็มโป๊ะไปหมด เพิ่มเติม ทุ่นสำหรับทอดสะพานหรือสำหรับจอดเรือ หมวด N
  • pontoon แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ pontoon แปลว่า ทุ่น ประเภท N ตัวอย่าง เรือชนเข้ากับทุ่นที่กลางแม่น้ำ หมวด N
  • pontoon แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ pontoon แปลว่า โป๊ะ, ทุ่นลอย, สะพานลอยน้ำ, แพ, ทุ่นท่าเรือ ประเภท N หมวด N
  • pontoon แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ pontoon แปลว่า เรือท้องแบน, เรือปั้นจั่น ประเภท N หมวด N
  • pontoon แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ pontoon แปลว่า เกมไพ่ชนิดหนึ่ง ประเภท N หมวด N

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

pair pale pillow plane pointer press price printer prison projector proof punishment

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "pontoon"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"