ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "-ose"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  -ose

  แปลว่า เต็มไปด้วย

  ประเภท SUF

  Listen to voicemalefemale
 • 2/2

  -ose

  แปลว่า เต็มไปด้วย, ซึ่งมีคุณสมบัติของ

  ประเภท ADJ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "-ose"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษแปลว่า
lose inเต็มไปด้วย
reek withเต็มไปด้วย
fullnessความเต็ม
pregnantเต็มไปด้วยความหมาย, เต็มไปด้วยนัย, เต็มไปด้วยความคิด
crowd withเต็มไปด้วย
reek ofเต็มไปด้วย
aliveเต็มไปด้วย
-fulเต็มไปด้วย

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "SUF" เหมือนกับ "-ose"   ได้แก่