ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "-osis"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  -osis

  แปลว่า การกระทำ, กระบวนการ, ภาวะ, เงื่อนไข

  ประเภท SUF

  Listen to voicemalefemale
 • 2/2

  -osis

  แปลว่า ซึ่งผิดปกติ, ซึ่งเป็นโรค

  ประเภท SUF

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "-osis"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษแปลว่า
-erการกระทำหรือกระบวนการ
-tionภาวะ, การกระทำ
-sionภาวะ, การกระทำ
-ationการกระทำ, ภาวะ, เงื่อนไข, ผลิตภัณฑ์, ผล, สิ่งที่ทำให่เกิดผล
-anceการกระทำหรือภาวะ
-orการกระทำ, ภาวะ, คุณสมบัติ
betterเรื่องราวที่ค่อนข้างดี (เงื่อนไข, การกระทำ)
-ionเกี่ยวกับการกระทำ ภาวะ สิ่งหรือบุคคล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "SUF" เหมือนกับ "-osis"   ได้แก่