ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "-ous"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    -ous

    แปลว่า เต็มไปด้วย

    ประเภท SUF

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "-ous"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษแปลว่า
aliveเต็มไปด้วย
-fulเต็มไปด้วย
fullเต็ม
be fullเต็ม
be full ofเต็มไปด้วย
pregnantเต็มไปด้วยความหมาย, เต็มไปด้วยนัย, เต็มไปด้วยความคิด
crowd withเต็มไปด้วย
reek ofเต็มไปด้วย
-oseเต็มไปด้วย

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "SUF" เหมือนกับ "-ous"   ได้แก่