ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "-ory"

- มีทั้งหมด 3 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/3

  -ory

  แปลว่า สถานที่, อุปกรณ์

  ประเภท SUF

  Listen to voicemalefemale
 • 2/3

  -ory

  แปลว่า เกี่ยวกับ, มีหน้าที่, มีเหตุผล

  ประเภท SUF

 • 3/3

  -ory

  แปลว่า เกี่ยวข้องกับ, เป็นของ

  ประเภท SUF

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "-ory"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษแปลว่า
-oriumสถานที่, อุปกรณ์
safetyอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย, สถานที่ที่ปลอดภัย
showerสถานที่หรืออุปกรณ์สำหรับอาบน้ำแบบฝักบัว, ฝักบัว
toolอุปกรณ์
-meterอุปกรณ์
hardwareส่วนอุปกรณ์
arrive inมาถึง (สถานที่)