ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "-orium"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    -orium

    แปลว่า สถานที่, อุปกรณ์

    ประเภท SUF

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "-orium"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษแปลว่า
-oryสถานที่, อุปกรณ์
safetyอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย, สถานที่ที่ปลอดภัย
showerสถานที่หรืออุปกรณ์สำหรับอาบน้ำแบบฝักบัว, ฝักบัว
toolอุปกรณ์
-meterอุปกรณ์
hardwareส่วนอุปกรณ์
attachmentอุปกรณ์ยึดติด, อุปกรณ์ติดตั้ง
arrive inมาถึง (สถานที่)
contraptionเครื่องมือ, อุปกรณ์

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "SUF" เหมือนกับ "-orium"   ได้แก่