ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "-or"

- มีทั้งหมด 8 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/8

  -or

  แปลว่า การกระทำ, ภาวะ, คุณสมบัติ

  ประเภท SUF

  Listen to voicemalefemale
 • 2/8

  -or

  แปลว่า ผู้ซึ่ง

  ประเภท SUF

 • 3/8

  or

  แปลว่า ก็ดี

  ตัวอย่าง เจ้าสวรรค์ก็ดี เทพยดาผู้ครองโลกก็ดี หรือเทพยดาผู้ครองนรกก็ดีในมือถืออาวุธทั้งสิ้น

  เพิ่มเติม แสดงความหมายเป็นส่วนๆ หรือเน้นความให้มีน้ำหนักเท่ากัน

  ประเภท ADV

 • 4/8

  or

  แปลว่า ฤๅ

  ประเภท CONJ

 • 5/8

  or

  แปลว่า หรือ

  ตัวอย่าง ในช่วงเวลาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 16 ลงมาเมืองละโว้ หรือลพบุรีเป็นนครใหญ่ ที่มีความรุ่งเรืองกว่าบรรดาเมืองอื่นๆ

  เพิ่มเติม คำบอกความให้กำหนดเอา

  ประเภท CONJ

 • 6/8

  or

  แปลว่า หรือ, หรือว่า

  ประเภท CONJ

 • 7/8

  or

  แปลว่า หรือว่า

  ตัวอย่าง คุณจะเรียนคอมพิวเตอร์หรือว่าจะเรียนภาษาอังกฤษ

  ประเภท PREP

 • 8/8

  or

  แปลว่า หรือว่า

  ตัวอย่าง คุณจะเรียนคอมพิวเตอร์หรือว่าจะเรียนภาษาอังกฤษ

  ประเภท PREP

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "-or"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษแปลว่า
-tionภาวะ, การกระทำ
-sionภาวะ, การกระทำ
-anceการกระทำหรือภาวะ
-osisการกระทำ, กระบวนการ, ภาวะ, เงื่อนไข
-ionเกี่ยวกับการกระทำ ภาวะ สิ่งหรือบุคคล
thingการกระทำ
doingการกระทำ
-ateผลการกระทำ
repercussionผลของการกระทำ
crueltyการกระทำที่โหดร้าย, การกระทำที่ทารุณ