คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "Old English"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Old English

    แปลว่า ภาษาอังกฤษในยุคแรก, ภาษาอังกฤษโบราณ

    ประเภท N

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "Old English"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษแปลว่า
saxonภาษาอังกฤษโบราณ
middle englishภาษาอังกฤษยุคกลาง (ช่วงปีค.ศ.1100-1500)
wenตัวหนังสือรูนที่มีเสียงของ w ซึ่งใช้เขียนกันในภาษาอังกฤษยุคเก่าและยุคกลาง

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

เมนูแนะนำที่น่าสนใจ

รวมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องมาให้ค้นหาข้อมูล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน