ภาษาอังกฤษ

mock

VI

แปลว่า เยาะเย้ย, หัวเราะเยาะ, เย้ยหยัน, ดูถูก

Posted on by Admin

VT

แปลว่า เยาะเย้ย, หัวเราะเยาะ, เย้ยหยัน, ดูถูก

Posted on by Admin

แปลว่า เลียนแบบ, ล้อเลียน

Posted on by Admin

ADJ

แปลว่า ที่แกล้งทำ, ที่จำลองขึ้น, ปลอม, ที่เลียนแบบ

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • mock
  • mock
  • mock
  • mock

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "mock แปลว่า?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"