ภาษาไทย

เยาะเย้ย, หัวเราะเยาะ, เย้ยหยัน, ดูถูก

VI

ภาษาอังกฤษ mock

Posted on by Admin

VT

ภาษาอังกฤษ mock

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • เยาะเย้ย, หัวเราะเยาะ, เย้ยหยัน, ดูถูก
  • เยาะเย้ย, หัวเราะเยาะ, เย้ยหยัน, ดูถูก

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "เยาะเย้ย, หัวเราะเยาะ, เย้ยหยัน, ดูถูก ภาษาอังกฤษ?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"