ภาษาอังกฤษ

miscarry

V

แปลว่า แท้ง

ตัวอย่าง มารดาที่ติดเชื้อซิฟิลิสในขณะตั้งครรภ์ และไม่ได้รับการรักษา บุตรในครรภ์อาจจะแท้งหรือเสียชีวิตตั้งแต่ในครรภ์

เพิ่มเติม สิ้นสุดการตั้งครรภ์ก่อนกำหนดคลอด โดยที่ลูกในท้องไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้

Posted on by Admin

แปลว่า แท้งลูก

Posted on by Admin

แปลว่า ตกเลือด

ตัวอย่าง เธอตกเลือดเพราะหกล้ม

เพิ่มเติม อาการที่เลือดออกผิดธรรมดาเนื่องจากแท้งลูกเป็นต้น,

Posted on by Admin

VI

แปลว่า แท้งลูกตามธรรมชาติ

Posted on by Admin

แปลว่า ทำผิดพลาด, ทำไม่สำเร็จ

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย แท้ง หมายถึง:

  1. ก. สิ้นสุดการตั้งครรภ์ก่อนกําหนดคลอด โดยที่ลูกในท้องไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้.

พจนานุกรมไทย ตกเลือด หมายถึง:

  1. ก. แท้งลูก, อาการที่เลือดออกผิดธรรมดาเนื่องจากแท้งลูกเป็นต้น, ราชาศัพท์ว่า ตกพระโลหิต.

 ภาพประกอบ

  • miscarry
  • miscarry
  • miscarry
  • miscarry
  • miscarry

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "miscarry แปลว่า?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"