ภาษาอังกฤษ

microfilm

N

แปลว่า ฟิล์มขนาดเล็กใช้ฉายหนังหรือถ่ายภาพโดยลดขนาดภาพที่ถ่ายลงได้มาก, ไมโครฟิล์ม, ฟิล์มขนาดเล็กใช้บรรจุข้อมูล

Posted on by Admin

VI

แปลว่า ย่อเอกสารเก็บใส่ฟิล์มขนาดเล็ก, ถ่ายไมโครฟิล์ม

Posted on by Admin

VT

แปลว่า ย่อเอกสารเก็บใส่ฟิล์มขนาดเล็ก, ถ่ายไมโครฟิล์ม

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • microfilm
  • microfilm
  • microfilm

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "microfilm แปลว่า?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"