EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ -meter, meter

ดูเนื้อหาของทั้ง 2 คำ ตามด้านล่าง

ภาษาอังกฤษ

-meter

SUF

แปลว่า อุปกรณ์

พจนานุกรมไทย อุปกรณ์ หมายถึง:

  1. [อุปะกอน, อุบปะกอน] น. เครื่องมือ, เครื่องใช้, เครื่องช่วย, เครื่องประกอบ; (กฎ) สังหาริมทรัพย์ซึ่งโดยปรกตินิยมเฉพาะถิ่นหรือโดยเจตนาชัดแจ้งของเจ้าของทรัพย์ที่เป็นประธาน เป็นของใช้ประจําอยู่กับทรัพย์ที่เป็นประธานเป็นอาจิณเพื่อประโยชน์แก่การจัดดูแล ใช้สอย หรือรักษาทรัพย์ที่เป็นประธาน และเจ้าของทรัพย์ได้นํามาสู่ทรัพย์ที่เป็นประธานโดยการนํามาติดต่อหรือปรับเข้าไว้ หรือทำโดยประการอื่นใดในฐานะเป็นของใช้ประกอบกับทรัพย์ที่เป็นประธานนั้น. (ป., ส.).

ภาษาอังกฤษ

meter

N

แปลว่า ไม้เมตร

ตัวอย่าง ช่างตัดเสื้อใช้ไม้เมตรวัดความยาวของผ้า

เพิ่มเติม เครื่องมือสำหรับวัดความยาว ขนาดยาว 1 เมตร

แปลว่า มาตรวัด

ตัวอย่าง บ้านที่มีท่อก๊าซควรติดตั้งมาตรวัด เพื่อวัดอัตราการใช้ก๊าซของบ้านหลังนั้น

แปลว่า หน่วยวัดความยาวเป็นเมตร, เมตร

แปลว่า เครื่องวัด

ตัวอย่าง ในการวัดอุณหภูมิของเด็กทางรักแร้จะใช้เครื่องวัดแบบใดก็ได้

เพิ่มเติม เครื่องวัดระยะหรือปริมาณต่างๆ

แปลว่า จังหวะในเพลง, ท่วงทำนอง

VT

แปลว่า วัดมาตร, วัดมิเตอร์, วัดด้วยมิเตอร์

พจนานุกรมไทย ไม้เมตร หมายถึง:

  1. น. เครื่องมือวัดความยาวทําด้วยไม้เป็นต้น ยาว ๑ เมตร.

 ภาพประกอบ

  • -meter แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ -meter แปลว่า อุปกรณ์ ประเภท SUF หมวด SUF
  • -meter แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ meter แปลว่า ไม้เมตร ประเภท N ตัวอย่าง ช่างตัดเสื้อใช้ไม้เมตรวัดความยาวของผ้า เพิ่มเติม เครื่องมือสำหรับวัดความยาว ขนาดยาว 1 เมตร หมวด N
  • -meter แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ meter แปลว่า มาตรวัด ประเภท N ตัวอย่าง บ้านที่มีท่อก๊าซควรติดตั้งมาตรวัด เพื่อวัดอัตราการใช้ก๊าซของบ้านหลังนั้น หมวด N
  • -meter แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ meter แปลว่า วัดมาตร, วัดมิเตอร์, วัดด้วยมิเตอร์ ประเภท VT หมวด VT
  • -meter แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ meter แปลว่า หน่วยวัดความยาวเป็นเมตร, เมตร ประเภท N หมวด N
  • -meter แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ meter แปลว่า เครื่องวัด ประเภท N ตัวอย่าง ในการวัดอุณหภูมิของเด็กทางรักแร้จะใช้เครื่องวัดแบบใดก็ได้ เพิ่มเติม เครื่องวัดระยะหรือปริมาณต่างๆ หมวด N
  • -meter แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ meter แปลว่า จังหวะในเพลง, ท่วงทำนอง ประเภท N หมวด N

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

gas meter M.R make someone drunken manual melodious mention meter taxi middle-aged person Miss moat move slowly water meter

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "-meter"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"