ภาษาอังกฤษ

medicine

N

แปลว่า ยา

ตัวอย่าง โรคนี้คนไข้ต้องกินยาหลายขนาน

เพิ่มเติม สิ่งที่ใช้แก้หรือป้องกันโรค หรือบำรุงร่างกาย

Posted on by Admin

แปลว่า การบำบัดโรคด้วยยา, การรักษาโรคทางยา, อายุรกรรม, เวชศาสตร์

Posted on by Admin

แปลว่า อายุรกรรม

Posted on by Admin

แปลว่า เภสัช

ตัวอย่าง ผลผลิตทางการเกษตรของเราเป็นผลผลิตที่มีคุณภาพสูง และมีคุณค่าทางเภสัชยิ่งกว่าเกษตรทั่วไป

Posted on by Admin

แปลว่า โอสถ

ตัวอย่าง การที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จฯ นิวัติพระนครมาเป็นขวัญเมืองนั้น เหมือนกับโอสถที่ทำให้หัวใจมีพลังอันอบอุ่น

เพิ่มเติม ยาแก้โรค

Posted on by Admin

แปลว่า วิชาแพทย์

ตัวอย่าง เขาเลิกศึกษาวิชาแพทย์ แล้วมาศึกษาคณิตศาสตร์และฟิสิกส์แทน

เพิ่มเติม วิชาว่าด้วยการป้องกันและบำบัดโรค

Posted on by Admin

แปลว่า โอสถกรรม

เพิ่มเติม การแพทย์แผนกใช้ยา, การรักษาไข้ด้วยวิธีใช้ยา

Posted on by Admin

แปลว่า ยารักษาโรค, ยา, สิ่งที่ใช้ในการบำบัดโรค

Posted on by Admin

แปลว่า แพทยศาสตร์, การแพทย์, วิทยาศาสตร์แพทย์

Posted on by Admin

แปลว่า หยูกยา

ตัวอย่าง ชาวชนบทที่ป่วยไข้ไม่มีแพทย์ที่จะรักษา ไม่มีหยูกยาที่จะกินหรือทา

Posted on by Admin

แปลว่า แพทย์ศาสตร์

ตัวอย่าง เขาสนใจศึกษาทางแพทย์ศาสตร์มาตั้งแต่หนุ่มๆ แล้ว

เพิ่มเติม วิชาว่าด้วยการป้องกัน และการรักษาโรค

Posted on by Admin

แปลว่า แพทยศาสตร์

ตัวอย่าง เขาเลือกเรียนแพทยศาสตร์ตามที่พ่อเขาต้องการ

เพิ่มเติม วิชาการป้องกันและบำบัดโรค

Posted on by Admin

แปลว่า เวชกรรม

ตัวอย่าง เธอย้ายมาอยู่โรงพยาบาลอุดรธานีเป็นหัวหน้าฝ่ายเวชกรรม

เพิ่มเติม การรักษาโรค

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ยา หมายถึง:

 1. น. สิ่งที่ใช้แก้หรือป้องกันโรค หรือบํารุงร่างกาย เรียกชื่อต่าง ๆ กัน คือ เรียกตามลักษณะก็มี เช่น ยาผง ยาเม็ด ยานํ้า เรียกตามสีก็มี เช่น ยาแดง ยาเขียว ยาเหลือง ยาดํา เรียกตามรสหรือกลิ่นก็มี เช่น ยาขม ยาหอม เรียกตามวิธีทําก็มี เช่น ยาต้ม ยากลั่น ยาดอง เรียกตามกิริยาที่ใช้ก็มี เช่น ยากวาด ยากิน ยาฉีด ยาดม ยาอม; เรียกยาฝิ่นว่า ยา ก็มี เช่น โรงยา; สารเคมีสําหรับเคลือบเงินทองให้มีสีต่าง ๆ; (กฎ) วัตถุที่รับรองไว้ในตำรายาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศ, วัตถุที่มุ่งหมายสำหรับใช้ในการวินิจฉัย บำบัด บรรเทา รักษา หรือป้องกันโรคหรือความเจ็บป่วยของมนุษย์หรือสัตว์, วัตถุที่เป็นเภสัชเคมีภัณฑ์หรือเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป หรือวัตถุที่มุ่งหมายสำหรับให้เกิดผลแก่สุขภาพ โครงสร้างหรือการกระทำหน้าที่ใด ๆ ของร่างกายของมนุษย์หรือสัตว์. ก. ทําให้หายโรค, รักษาให้หาย, ในคําว่า เยียวยา; ทําให้หายรั่ว เช่น ยาเรือ. ว. ใช้ประกอบคํา พี่ น้อง ลูก ว่า พี่ยา น้องยา ลูกยา, ใช้ในราชาศัพท์หมายความว่า เพศชาย เช่น พระเจ้าลูกยาเธอ.

พจนานุกรมไทย อายุรกรรม หมายถึง:

 1. น. การรักษาโรคทางยา.

พจนานุกรมไทย โอสถกรรม หมายถึง:

 1. น. การแพทย์แผนกใช้ยา, การรักษาไข้ด้วยวิธีใช้ยา.

พจนานุกรมไทย หยูกยา หมายถึง:

 1. (ปาก) น. ยารักษาโรค.

พจนานุกรมไทย แพทยศาสตร์ หมายถึง:

 1. [แพดทะยะ-, แพด-] น. ตําราหมอ; วิชาการป้องกันและบําบัดโรค.

พจนานุกรมไทย เวชกรรม หมายถึง:

 1. น. การรักษาโรค.

 ภาพประกอบ

 • medicine
 • medicine
 • medicine
 • medicine
 • medicine
 • medicine
 • medicine
 • medicine
 • medicine
 • medicine
 • medicine
 • medicine
 • medicine
 • medicine

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "medicine"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"