ภาษาอังกฤษ

large hammer

N

แปลว่า พะเนิน

ตัวอย่าง เครื่องมือเครื่องใช้ประกอบอาชีพเช่น ทั่ง พะเนิน ที่เสียหายก็นำมาทำการซ่อมให้อยู่ในสภาพที่ดี

เพิ่มเติม ค้อนใหญ่สำหรับตีเหล็ก

ความหมายในพจนานุกรมไทย ของคำที่มีความหมายคล้าย large hammer

  1. พะเนิน หมายถึง น. ค้อนขนาดใหญ่สำหรับตีเหล็กหรือทุบหิน เป็นต้น; ของกองสุมกันขึ้นไปจนสูง, พะเนินเทินทึก ก็ว่า.

 ภาพประกอบ

  • large hammer แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ large hammer แปลว่า พะเนิน ประเภท N ตัวอย่าง เครื่องมือเครื่องใช้ประกอบอาชีพเช่น ทั่ง พะเนิน ที่เสียหายก็นำมาทำการซ่อมให้อยู่ในสภาพที่ดี เพิ่มเติม ค้อนใหญ่สำหรับตีเหล็ก หมวด N

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

bulk large hammer hammer at Lady lamp large large pimple leak out lean look familiar lover lucky

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "large hammer"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"