ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "Kalasin"

- มีทั้งหมด 3 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/3

  Kalasin

  แปลว่า จังหวัดกาฬสินธุ์

  ประเภท N

  Listen to voicemalefemale
 • 2/3

  Kalasin

  แปลว่า กาฬสินธุ์

  ตัวอย่าง กาฬสินธุ์ ดินแดนที่มีความหมายว่า เมืองน้ำดำ อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 519 กิโลเมตร

  ประเภท N

 • 3/3

  Kalasin

  แปลว่า กาฬสินธุ์

  ประเภท N

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "Kalasin"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษแปลว่า
provincialต่างจังหวัด
provinceต่างจังหวัด