ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "Kaiser"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Kaiser

    แปลว่า จักรพรรดิซีซาร์, อดีตจักรพรรดิเยอรมันและออสเตรีย

    ประเภท N

    Listen to voicemalefemale