ภาษาอังกฤษ

juggle with

PHRV

แปลว่า จัดการเพื่อตบตาหรือหลอกลวง, จัดการ(บางสิ่ง)เพื่อโกง

Posted on by Admin

แปลว่า เล่นโยนสิ่งของ (หนึ่งหรือมากกว่า) สลับกัน2มือ, เล่นกล

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • juggle with
  • juggle with

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "juggle with แปลว่า?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"