ภาษาอังกฤษ

italic

N

แปลว่า ตัวอักษรแบบตัวเอน

Posted on by Admin

แปลว่า ภาษาหนึ่งในตระกูล Indo-European

Posted on by Admin

ADJ

แปลว่า ที่เอนไปทางขวา (ตัวอักษร)

Posted on by Admin

แปลว่า เกี่ยวกับอิตาลีโบราณ

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • italic
  • Italic
  • italic
  • Italic

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "italic แปลว่า?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"