ภาษาอังกฤษ

invitation

N

แปลว่า การเชิญ, การเชิญชวน, การเชื้อเชิญ

Posted on by Admin

แปลว่า คำเชื้อเชิญ, คำเชิญ

Posted on by Admin

แปลว่า คำเชิญชวน

ตัวอย่าง เขาไปทำหน้าที่ที่ปรึกษางานวิจัยประเทศอาฟกานิสถาน 6 สัปดาห์ตามคำเชิญชวนของสถาบันวิจัยต่างประเทศ

Posted on by Admin

แปลว่า คำเชื้อเชิญ

ตัวอย่าง ธนาคารต่างชาติเร่งตบเท้าเข้ามาซื้อธนาคารคนไทยตามคำเชื้อเชิญของกระทรวงการคลัง

Posted on by Admin

แปลว่า คำชวน

ตัวอย่าง ข้าพเจ้าไม่ปฏิเสธคำชวนไปเที่ยวงานวัดของเพื่อนๆ

Posted on by Admin

แปลว่า อายาจนะ

Posted on by Admin

แปลว่า คำเชิญ

ตัวอย่าง แขกที่มาในงานวันนี้เป็นผู้ที่ได้รับคำเชิญจากเจ้าภาพทุกคน

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย อายาจนะ หมายถึง:

  1. [-จะนะ] น. การขอร้อง, การวิงวอน, การเชื้อเชิญ. (ป.).

 ภาพประกอบ

  • invitation
  • invitation
  • invitation
  • invitation
  • invitation
  • invitation
  • invitation

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "invitation แปลว่า?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"