ภาษาอังกฤษ

interrogative sentence

N

แปลว่า ประโยคคำถาม

Posted on by Admin

แปลว่า ประโยคคำถาม

ตัวอย่าง ในภาษาอังกฤษประโยคคำถามต้องแสดงโดยการกลับลำดับคำ

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • interrogative sentence
  • interrogative sentence

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "interrogative sentence แปลว่า?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"